BRANŞLARIMIZ

HİZMET VERDİĞİMİZ TIBBİ BRANŞLAR

 • Organ Nakli Tedavileri

  Karaciğer, böbrek, kalp, kornea, pankreas, el, kol, ayak, yüz, deri nakilleri yapılmaktadır. Organ transplantasyonun da Türkiye dünya da ikinci sıradadır. 2019 yılında toplam 3000' in üzerinde başarılı nakil yapılmıştır. Türkiye karaciğer naklinde vaka ve başarı sayısı açısından dünya da birinci sıradadır. Başarı oranı % 90' ın üzerindedir. Türkiye özellikle el, kol, ayak, yüz, böbrek, kalp ve pankreas naklinde dünya da öncü ve markadır.Türkiye de kamu ve özel 30' a yakın merkezde organ nakli yapılmaktadır.

 • Kemik İliği Nakli Tedavileri

  Türkiye çocuk ve yetişkin kemik iliği naklinde Dünya da beş, Avrupa da üçüncü sıradadır. Yıllık ortalama 5000’ in üzerinde başarılı nakil yapılmaktadır. Avrupa Board belgesi olan Kemik İliği Nakli Merkezleri tüm dünya da geçerliliği ve saygınlığı olan tedavi birimleridir. Türkiye de kamu ve özel 50’ nin üzerinde merkezde kemik iliği nakli yapılmaktadır. Başarı oranı % 85’ in üzerindedir.

 • Kök Hücre Tedavileri

  TÜRKÖK (Türkiye kök hücre vakfı) projesi ile yurtdışı ve yurtiçi veri tabanı oluşturularak kök hücre nakli yapılmaktadır. Kısırlık, hareket kısıtlılığı, gençleşme, kemik aşınmaları ve daha birçok organ ile ilgili yeni hücre gelişimi sağlanarak ameliyatsız alternatif tedavi yöntemi gerçekleştirilmektedir. Genetik tanı merkezleri ile koordineli faaliyetler yürütülmektedir. Türkiye de kamu ve özel birçok merkezde kök hücre nakli yapılmaktadır. Başarı oranı ortalama % 85’ in üzerindedir.

 • IVF Tüp Bebek Tedavileri

  İnfertilite sorununun çözümünde yenilikçi tedavi yaklaşımı ile tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır. Yılda ortalama 30.000’ in üzerinde aşılama olmaktadır. Bunların ortalama % 70’ i gebeliğe dönüşmektedir. Türkiye dünya da tüp bebek tedavisinde beşinci sıradadır. Avrupa da ilk üç içerisindedir. Doğumla sonuçlanan tüp bebek tedavisi başarı oranı % 45’ in üzerindedir. Türkiye de kamu ve özel sağlık kurumlarının bünyesinde 100’ ün üzerinde tüp bebek merkezi bulunmaktadır.

 • Onkolojik Cerrahi Tedavileri

  Jineonkolojik, gastroonkolojik, tiroidonkolojik, nöroonkolojik, pulmonoonkolojik, üroonkoloji, osteomaonkolojik ve diğer tüm onkolojik cerrahi vakalar yapılmaktadır. Kanserojen hücrelerin ileri cerrahi yöntemlerle vücuttan çıkarılması sağlanmaktadır. Erken evre veya geniş metastazik dağılımı olmayan birçok kanser vakası ameliyat ile tedavi edilebilmektedir. Türkiye kanser cerrahisi başarı ve vaka risk oranı olarak dünya da ilk üç içerisindedir. Kamu ve özel birçok sağlık kurumunda kanser cerrahisi yapılmaktadır. Kanserin son yıllarda çok hızlı artış göstermesi ameliyat sayılarını arttırmıştır. Yılda ortalama 100.000 üzerinde kanser cerrahisi ameliyatı ortalama % 90 düzeyinde başarı oranı ile yapılmaktadır.

 • Beyin Sinir Cerrahisi Tedavileri

  Yetişkin ve çocuklarda ki beyin ve sinir sistemi ile ilgili tüm hastalıklar tedavi edilmektedir. Bel ve boyun fıtıkları, beyin, omurilik ve bel tümörleri, beyin pili takılması, beyin damar tıkanıkları, nöromonitarizasyon ve nöronavigasyon desteği ile tedaviler, intraoperatif ultrasonografi, omurga hastalıkları ameliyatları yapılmaktadır. Türkiye beyin sinir cerrahisinde dünya da ilk beş, Avrupa da ilk üç içerisindedir. Yapılan tedavilerdeki ortalama başarı oranı % 95’ in üzerindedir.

 • Tıbbi Onkoloji Kemoterapi Tedavisi

  Dünya da her yıl ortalama 14 milyon kişiye kanser tanısı koyulmaktadır. Medikal onkolojik tedavi de yenilikçi ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Klasik kemoterapi ilaçları dışında kişiye özel uyumlu hedefe yönelik ilaçlar tercih edilmektedir. Türkiye de yılda ortalama 150.000’ in üzerinde hastaya medikal kanser tedavisi uygulanmaktadır. Tıbbi onkoloji medikal tedavi başarı oranı % 85’ in üzerindedir.

 • Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Tedavisi

  Radyasyon Onkoloji tedavisi ile onkolojik cerrahi ve medikal onkolojik tedavi öncesi veya sonrasında kanserli hücrelerin yoğun radyasyon ışınları ile yok edilmesi hedeflenmektedir. Yeni nesil radyoterapi cihazları ile kanserli hücreler ortadan kaldırılmaktadır. Türkiye’ deki son teknoloji Radyoterapi Tedavi Merkezlerinde bu hizmet verilmektedir. Türkiye de yılda ortalama 180.000’ in üzerinde hastaya radyoterapi kanser tedavisi uygulanmaktadır. Radyasyon onkolojisi radyoterapi tedavi başarı oranı % 85’ in üzerindedir.

 • Gamma Knife Tedavisi

  Gamma Knife, kafa içindeki hastalıkları milimetrik olarak odaklanmış gamma ışınları ile tedavi eden bir teknolojidir. Gamma Knife kullanılarak hem beyinde hem de beynin çevresinde yerleşen kemik, damar, sinir, cilt ve diğer dokulara ait hastalıklar tedavi edilebilir. Gamma Knife’ ın dünyada en sık kullanıldığı hastalık farklı kanserlerin beyne olan metastazları, AVM' ler, metastatik beyin tümörleri ve iyi huylu beyin tümör çeşitleri olan vestibüler schwannomlar ve meningiomlar’dır. Türkiye’ de ileri tedavi merkezlerinde Gamma Knife tedavisi uygulanmaktadır. Dünya’ da bu konuda ilk beş içerisindedir. Tedavi başarı oranı % 90’ ın üzerindedir.

 • Da Vinci Robotik Cerrahi Tedavisi

  Da Vinci Robotik Cerrahi sisteminde cerrah, üç boyutlu kamera ile operasyonu hastanın karşısında bulunan konsolun başında oturarak gerçekleştirmektedir. Da Vinci robotunun cerrahi enstrümanları, konsol başındaki cerrahın komutlarını eş zamanlı olarak uygulamaktadır. Operasyon sırasında hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım etmektedir. İnsan eli fizyolojik olarak az veya çok titreyebilmektedir. Ancak robotik cerrahinin kollarındaki hassas hareket kabiliyeti bu titremeyi ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede riskli bölgelerde yapılacak müdahalelerde insan eline bağlı hatalar da azaltılmaktadır. Da Vinci Robotik cerrahi yöntemi, kalp damar cerrahi, jinekoloji, genel cerrahi, üroloji, KBB ve diğer cerrahi branşlarda kullanılmaktadır. Türkiye’ de birçok ileri tedavi merkezinde Da Vinci Robotik Cerrahi tedavisi uygulanmaktadır. Dünya’ da bu konuda ilk beş içerisindedir. Tedavi başarı oranı % 95’ in üzerindedir.

 • Obezite ve Diabet Cerrahisi

  Obezite; besinlerle alınan kalorinin harcanan kalori miktarından fazla olması sonucunda sağlığı bozacak şekilde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesidir. Obezite; kadınlarda ortalama 9, erkeklerde ortalama 12 yıl yaşam süresini kısaltmaktadır. Halen Dünya nüfusunun yaklaşık %30’u obezdir. Obezite hastalığı, Dünya’da önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra 2. sıklıkta görülmektedir. Dünyada obezitenin 28 yılda iki kat arttığı, hastalık 205 milyon erkeği ve 297 milyon kadını etkilemektedir. Dünya nüfusunun yüzde 30’ undan fazlasına tekabül eden 2,1 milyar kişi aşırı kilolu ya da obezdir. Bu oranın 2030’ da % 50’ ye çıkma ihtimali bulunmaktadır. Obezite cerrahisinde; tüp mide (sleeve gastrektomi), gastrik bypass, biliopankreatik diversiyon ve duodenal switch ameliyatları uygulanmaktadır. Türkiye’ deki birçok tedavi merkezinde obezite cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Ameliyatların başarı oranı ortalama % 95’ in üzerindedir. Diabetes mellitus (şeker hastalığı), pankreasta ß (beta) hücreleri tarafından üretilen İNSÜLİN hormonunun işlevsiz olmasından kaynaklıdır. Diyabet- metabolizma cerrrahisinde; ileal interpozisyon, transit bipartisyon, sleeve gastrektomi + jejunoileal bypass ameliyatları uygulanmaktadır. Türkiye’ deki birçok obezite cerrahisi tedavi merkezinde obezite cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır. Ameliyatların başarı oranı ortalama % 95’ in üzerindedir.

 • Gastroenteroloji Tanı Yöntemleri - ERCP Tedavisi

  Endoskopi – Kolonoskopi tanı yöntemleri ile bağırsaklardaki sorunlar tespit edilmektedir. ERCP (endoskopik retrograd kolanjio pankreotografi), safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan özel bir endoskopi yöntemidir. ERCP en sık safra yoluna düşen taşların çıkartılması için kullanılmaktadır. Bunun dışında safra yollarının ve pankreas kanalının iyi huylu veya kötü huylu hastalıklarının balon veya stent ile tedavisi, safra kesesi ameliyatları sonrası gelişen safra kaçaklarının tedavisi gibi durumlarda da kullanılabilmektedir. Türkiye’ deki birçok tedavi merkezinde ERCP, endoskopi ve kolonoskopi işlemleri yapılmaktadır. İşlemlerin başarı oranı ortalama % 95’ in üzerindedir.

 • Girişimsel Radyoloji Tedavisi

  Girişimsel radyoloji, radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Girişimsel radyologlar, görüntüleme kılavuzluğunda minimal invaziv yöntemlerle perkütan (ciltten girilerek) tedaviler yaparak diğer klinik branşlara birçok konuda yardımcı olmaktadırlar. Tepeden tırnağa birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Teknik olarak ameliyatın mümkün olmadığı durumlarda veya hastanın ameliyatı kaldıramayacağı hallerde ameliyata alternatif olarak kullanılan bu yöntem yıllar içinde kendisini ameliyata kıyasla net bir şekilde ispatladığı için, ameliyattan öncelikli olarak kullanıldığı tedavi alanları da söz konusu olmaktadır. Girişimsel radyoloji diagnostik uygulamaları; biyopsiler, arteriyografi, anjiyografi, venografidir. Girişimsel radyoloji tedavi edici uygulamaları; toraks girişimleri, abdominal girişimler, vasküler uygulamalar, arteriyel uygulamalar, karotis ve intrakraniyal uygulamalar, serebral anevrizma uygulamaları, renal stenozlar, karaciğer – böbrek kemoembolizasyon uygulamaları, venöz uygulamalar, diyabetik ayak tedavisi, onkolojik tedavi venöz port takılması uygulamaları. Türkiye’ deki ileri tedavi merkezlerinde girişimsel radyoloji işlemleri yapılmaktadır. Yüksek risk grubunda olan bu işlemlerin başarı oranı ortalama % 95’ in üzerindedir.

 • Kardiyoloji Tedavileri

  Yetişkin ve çocuklardaki tüm kardiyolojik hastalıklar tedavi edilmektedir. Kardiyoloji muayenesi ve tanı yöntemleri ile özellikle anjiyografi sonucu ortaya çıkan sorunlar tedavi edilmektedir. Kol bileğinden anjiyografi uygulaması hastaya üst düzey konfor sağlamaktadır. Başlıca kardiyolojik tedavi uygulamaları; yeni nesil stent ve balon, çözünebilir ve ilaçlı stent, kalp deliklerinin ameliyatsız kapatılması, atriyal fibrilasyon, ICD kalp pili, CRTD yardımcı kalp pili, transkateter aort kapak tedavisidir. Türkiye kardiyolojik tanı ve tedavi de dünya da ilk üç içerisindedir. Tedavi uygulamaları başarı oranı ortalama % 95’ in üzerindedir.

 • Kalp ve Damar Cerrahisi Tedavileri

  Yetişkin ve çocuklardaki tüm kalp damar hastalıkları tedavi edilmektedir. İnvaviz kardiyolojik tedavi uygulamaları ile çözülemeyen kalp damar hastalıkları cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. Başlıca kalp damar cerrahisi tedavi uygulamaları; bypass, kapalı yöntem ile aort anevrizması endovasküler stent evar – tevar, kalp kapakçığı replasmanı, aort anevrizma – diseksiyon, lazer radyofrekans ile varis, damar yaralanmaları ameliyatları yapılmaktadır. Türkiye kalp ve damar cerrahisinde dünya da ilk üç içerisindedir. Tedavi uygulamaları başarı oranı ortalama % 95’ in üzerindedir.

 • Algoloji Tedavileri

  Uzun süredir iyileşmeyen kronik ağrıların tedavisi yapılmaktadır. Algolojik tedavi uygulamaları; ağrı pili takılması, epidural ve transforaminal enjeksiyon, radyofrekans termokoagülasyon, epidural lizis, nörolitik bloklar, sempatik bloklar, morfin pompaları, tetik nokta enjeksiyonu, nükleoplastidir. Türkiye ileri ağrı tedavi merkezleri ile dünya da önemli noktalardan birisidir. Son yıllarda yurtdışından yoğun talep yaşanmaktadır. Tedavi başarı oranı ortalama % 90’ ın üzerindedir.

 • Göz Hastalıkları Tedavileri

  Yetişkin ve çocuk göz hastalıklarının tümünün tedavisi yapılmaktadır. Göz hastalıkları tedavi uygulamaları; kerotoplasti, excimer lazer, vitroretinal cerrahi, glokom cerrahisi, göz içi trifokal akıllı mercek takılması, fako – katarakt cerrahisi, göz kapağı düşüklüğü, şaşılık ameliyatlarıdır. Türkiye göz hastalıkları tedavisinde dünya da ilk beş içerisindedir. İleri teknolojik cihazlar eşliğinde yapılan tedavilerde ortalama başarı oranı % 95’ in üzerindedir.

 • Diş Hastalıkları Tedavileri

  Yetişkin ve çocuklarda görülen tüm diş hastalıkları tedavileri yapılmaktadır. Diş hastalıkları tedavi uygulamaları; implant, protez, ortodonti, kanal tedavisi, smile dizayn, dolgu – botox, estetik lamine, kuenfaj, anestezili cerrahi diş çekimi tedavileridir. Bir gün de üç boyutlu ve sütursuz (dikişsiz) implant teknolojisi ile ömür boyu garantili diş ekimi yapılmaktadır. Türkiye modern ve son teknoloji diş tedavi merkezleri ile üst düzey diş tedavisinde % 95’ in üzerinde başarı oranına sahiptir. Dünya da ilk üç içerisindedir.

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Tedavileri

  Perinotoloji, menopoz ve osteoporozdan, riskli ve normal gebeliklerin takibine, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisinden, vajinusmus, vajinoplasti tedavisine kadar pek çok alanda hizmet verilmektedir. Özellikle son yıllarda büyük talep alan su da doğum uygulaması anne adaylarına ayrıcalık sunmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum tedavileri başarı oranı % 90’ ın üzerindedir.

 • KBB Tedavileri

  Yetişkin ve çocuklarda görülen tüm kulak burun boğaz hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır. Kulak burun boğaz hastalıkları tedavi uygulamaları; kulak içi implant takılması, ses tonu estetiği ameliyatı, baş boyun tümörleri, horlama uyku apnesi, kulak çınlaması, yüz kırıkları, rinoplasti, septoplasti, yarık damak, kulak zarı onarımı, alt ve üst çene kırıkları, orta kulağa protez yerleştirilmesidir. Türkiye modern ve son teknoloji cihazları ile üst düzey KBB tedavisinde % 95’ in üzerinde başarı oranına sahiptir. Dünya da ilk beş içerisindedir.

 • Üroloji Tedavileri

  Yetişkin ve çocuklarda görülen tüm üroloji hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır. Üroloji hastalıkları tedavi uygulamaları; penil protez, erektil disfonksiyon, böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör, İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları, böbrekte taş, akut renal yetmezlik, addison hastalığı, benign prostat hipertrofisi, prostat kanseri ameliyatlarıdır. Özellikle iktidarsızlıkta penil protez ve erektil disfonksiyon tedavisinde çok üst düzey başarı elde edilmektedir. Türkiye ürolojik hastalıkların tedavisinde dünya da ilk beş içerisindedir.

 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Tedavileri

  Plastik ve rekonstrüktif cerrahi doğuştan ya da sonradan olan tüm şekil ve işlev bozukluklarının düzeltilmesidir. Yetişkin ve çocuklarda görülen tüm plastik ve rekonstrüktif cerrahi hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi hastalıkları tedavi uygulamaları; deri - yumuşak doku tümörleri, yarık dudak, yüz şekil bozuklukları, tükürük bezi problemleri, sinir – kas - kiriş yaralanmaları ve doğumsal problemler, yanıklar, memenin yokluğu, asimetrisi ya da fazla meme olması, kanser sonrası kaybolan memenin yerine yeni meme yapılması, erkekte büyük meme, genital organların doğumsal anomalileri, genital organların onarımları, kopan organların dikilmesi, göğüs ve karın duvar defektleri, el cerrahisinin tüm hastalıkları, el ve ayaktaki fazlalıklar, eksiklikler, şekil bozukluklarıdır. Türkiye modern ve son teknoloji cihazları ile üst düzey plastik ve rekonstrüktif cerrahi tedavisinde % 95’ in üzerinde başarı oranına sahiptir. Dünya da ilk beş içerisindedir.

 • Ortopedi ve Travmatoloji Tedavileri

  Kollar, bacaklar, omurga ve leğen kemiği bölgeleri veya diğer bir deyişle kafa kaidesinden tırnak ucuna kadar tüm eklem, kemik, kas ve bağlantılı dokuların (damar, sinir, omurilik) düzeltilmesidir. Yetişkin ve çocuklarda görülen tüm ortopedi ve travmatoloji hastalıklarının tedavileri yapılmaktadır. Ortopedi ve travmatoloji hastalıkları tedavi uygulamaları; skolyoz, ilizarov yöntemi ile boy uzatma, doğumsal kalça çıkıkları, kaynamayan kemik kırıkları, el cerrahisi, ayak bileği ve diz cerrahisi, kol ve omuz cerrahisi, iskelet sisteminin bir alanındaki iyi veya kötü huylu tümörlerin ameliyatıdır. Türkiye modern ve son teknoloji cihazları ile üst düzey ortopedi ve travmatoloji tedavisinde % 95’ in üzerinde başarı oranına sahiptir. Dünya da ilk üç içerisindedir.

 • Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri

  Tüm hastalıkların tanı ve teşhisinde ihtiyaç duyulan tüm görüntüleme işlemleri yapılmaktadır. Radyolojik görüntüleme cihazları; PET – CT, MRI, CT, Anjiyografi, kemik dansitometri, mamografi, digital floroskopi, digital röntgen, USG – Dooplerdir. Türkiye dünya da en fazla görüntüleme cihazına sahip ilk üç ülkeden birisidir. Görüntüleme hizmetleri çekimi ve raporlanması hızı açısından dünya da birinci sıradadır. Görüntüleme hizmetleri başarı oranı % 98’ in üzerindedir.

 • Laboratuvar ve Genetik Tanı Hizmetleri

  Tüm hastalıkların tanı ve teşhisinde ihtiyaç duyulan tüm biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik tahlil işlemleri yapılmaktadır. Kan, idrar, gaita, balgam, doku ve diğer numuneler en kısa süre içerisinde analiz edilerek çıkan sonuçlar raporlanmaktadır. Özellikle genetik tahlillerde ileri teknoloji modern genetik tanı merkezleri % 99 oranında doğru sonuç vermektedirler. Türkiye dünya da en fazla tıbbi labaratuvar cihazına sahip ilk üç ülkeden birisidir. Tıbbi labaratuvar hizmetleri numune çalışılması ve raporlanması hızı açısından dünya da birinci sıradadır. Tıbbi labaratuvar hizmetleri başarı oranı % 99’ un üzerindedir.


 • Organ Nakli Tedavileri

 • Kemik İliği Nakli Tedavileri

 • Kök Hücre Tedavileri

 • IVF Tüp Bebek Tedavileri

 • Onkolojik Cerrahi Tedavileri

 • Beyin Sinir Cerrahisi Tedavileri

 • Tıbbi Onkoloji Kemoterapi Tedavisi

 • Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Tedavisi

 • Gamma Knife Tedavisi

 • Da Vinci Robotik Cerrahi Tedavisi

 • Obezite ve Diabet Cerrahisi

 • Gastroenteroloji Tanı Yöntemleri - ERCP Tedavisi

 • Girişimsel Radyoloji Tedavisi

 • Kardiyoloji Tedavileri

 • Kalp ve Damar Cerrahisi Tedavileri

 • Algoloji Tedavileri

 • Göz Hastalıkları Tedavileri

 • Diş Hastalıkları Tedavileri

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Tedavileri

 • KBB Tedavileri

 • Üroloji Tedavileri

 • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Tedavileri

 • Ortopedi ve Travmatoloji Tedavileri

 • Radyolojik Görüntüleme Hizmetleri

 • Laboratuvar ve Genetik Tanı Hizmetleri

 • Hizmet Verilen Diğer Tıbbi Branşlar

  Read more...